Total Cleanroom Service

Total Cleanroom Service

Puhdastilaratkaisut ovat laadukkaan toiminnan turvaamisen edellytys prosesseissa, jotka vaativat hallittavuutta ja joissa on tarkat kriteerit sille, että prosessiympäristö pysyy asetetuissa ohje- ja raja-arvoissa. Puhdastilan hankinta itsessään on mittava investointi, mutta myös puhdastilan ylläpitokustannukset ovat normaaliin tuotantoympäristöön verrattuna korkeammat.

Tämä luonnollisesti aikaansaa säästöpaineita ylläpitoprosessiin. Kustannuksissa on aina mahdollista säästää – mutta toimintaa vaarantamatta sen voi tehdä ainoastaan keskittymällä oikeisiin asioihin.

Esimerkiksi – koska viimeksi olette varmentaneet omien puhdastilojenne ylläpitoon vaikuttavien tuotteiden toimivuutta, käytännöllisyyttä, ergonomiaa ja mukavuutta vertaamalla niitä markkinoiden uusimpiin ja kehittyneimpiin tuotteisiin?

Käytä nyt kaksi minuuttia ja mieti, kuinka paljon nykyisessä käytössä olevien puhdastilatuotteiden toiminnallisuuden parantaminen voisi edesauttaa prosessia? Entä millaisia ylläpitoon liittyvät hankintaprosessinne nykyisellään ovat – olisiko niitä virtaviivaistamalla mahdollisuus säästää aikaa ja rahaa?

Aikaa alkaa N-Y-T NYT!

Me CRT:llä erottaudumme pelkästä tavarantoimittajasta laaja-alaisella puhdastilaosaamisella. Ymmärrämme puhdastilaprosessin kokonaisuutena ja tiedämme yhdessä tehdyn kartoituksen jälkeen, mihin asioihin pitää keskittyä. Tätä toimintaa varten olemme luoneet total cleanroom service TCSpalvelukonseptin, jonka käyttöönotto ja ylläpito perustuvat Lean-filosofiaan.

TCS – Määritellään, parannetaan, vakiinnutetaan ja seurataan

TCS tekee puhdastilan ylläpidon helpoksi ja kustannustehokkaaksi yhtenäistämällä ylläpitoprosessin.

Tärkeimpänä kaikesta, parannamme tehokkuutta ja sen ylläpitoa.

Paketoidaan yhdessä teille parhaiten toimiva kokonaisuus.

Ota meihin yhteyttä, niin jatketaan ajatusten viemistä käytäntöön – yhdessä saamme aikaan konkreettisia säästöjä, jotka lisäksi parantavat prosessin laatua.

Voimme käydä tapaamisen myös etäpalaverina, joka on uuden toimintamallimme tärkeä osa. Tapaamiseen tarvitset vain internet- ja puhelimenyhteyden. Mitään asennuksia ei tarvita.