Energiatehokkuus

Energian hinta nousee jatkuvasti. Energiakulutuksen tehostamista ohjaavat myös rakennuksien energiatehokkuuden direktiivi Energy Performance Building Directive (EPBD), joka yleisimmin tunnetaan nimellä Kioton sopimus. Kioton sopimus määrittelee politiikan ja mittarit alentaa CO2 päästöjä 20% vuoteen 2020 mennessä ja parantaa rakennuksien energiatehokkuutta. Tämän lisäksi useat kansainväliset yhtiöt ovat asettaneet omia tiukempia säästö tavoitteitaan, joita ohjataan esimerkiksi ISO 50001 – Energy management standardilla.

Tavoitteet ovat tiukat ja säästöpotentiaali puhdastilapuolella on erinomainen. Ainostaan puhdastilaprosessin kokonaisuutena ymmärtävä voi lähteä tekemään muutoksia puhdastilaan, jotta toiminnollisuus säilyy asetetulla tasolla.

Siksi haluamme tarjota ammattitaitoamme myös puhdastilanne energiatehokkuuden kartoitukseen. Ota yhteyttä niin selvitetään teidän säästöpotentiaalinne.

Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa

  • ISO / GMP luokituksen tarve
  • Käyttöajat
  • Lämpötilat
  • Ilmankosteus
  • Ilmanvaihtokertoimet
  • ilmansuodatus