Suunnittelu ja konsultointi

Tarjoamme konsultointi- ja suunnittelupalveluja puhdastilojen ja kontrolloitujen tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Palvelumme kattaa kaiken tilojen suunnittelusta aina rakentamiseen, käyttöönottoon ja tilojen kalustamiseen asti.

Puhdastilan suunnittelussa lähtökohtana on tarvittava puhdastilaluokka. Muita huomioitavia tekijöitä ovat:

 • Ilman lämpötila ja kosteus, joita kontrolloidaan asetettujen vaatimusten mukaisesti.
 • Tilan ilmanvaihtokerroin, ilma vaihtuu puhtausluokasta riippuen 10-600 kertaa tunnissa.
 • Tilojen väliset paineistussuhteet, puhdastila on ympäristöönsä nähden ylipaineinen tila, ilma virtaa pääsääntöisesti puhtaasta likaisempaan päin, tilojen välillä oleva paine on normaalisti 15 – 30 Pa
 • Ilmansuodatus, puhdastilaan tuleva ilma suodatetaan EN1822 H13 99.95% – U16 99,99995% mpps -suodattimien kautta (High Efficiency Particulate Airfilter / Ultra Low Penetration Airfilter). Suodattimien kappalemääräinen tarve määräytyy puhdastilaluokan ja ilmanvaihtokertoimen mukaan.
 • Lisäksi tärkeässä osassa toimivaa kokonaisuutta ovat valaistus ja äänitaso.

Konsultointi ja suunnittelupalvelumme kattaa:

 • rakentamisen
 • rakennusmateriaalit
 • puhdastilaprosessin
 • LVIAS-suunnittelu
 • olosuhteiden valvonnat
 • säännöt ja ohjeistukset
 • kalusteet ja laitteet
 • tilojen testaus ja validointi
 • puhdastila-asut ja tarvikkeet
 • henkilökunnan koulutus
 • puhdastilan luokituksen ylläpito

CRT Puhdastilaluokitukset (PDF)